Välkommen till utställningen SLÖJD - på fem olika sätt i Mora Kulturhus. De som medverkar är: Börje Ax, Anna Krång, Oller Berglund, Peter Nyberg och Inga-Britt Ax Ambrosiusson (IBAXA). Kom gärna den 11 januari klockan 18.00, då vi har visning av utställningen.                              

More